Tin vui tất cả người việt được nhập cảnh Mỹ

5/5 - (1 bình chọn)

Theo thông tin mới nhất từ Whitehouse, tổng thống Joe Biden đã hủy bỏ sắc lệnh 10014( trong đó có cả 10052 và 10131 ngừng cấp visa nhập cảnh của một số diện đến hết ngày 31/3/2021) – Như vậy tất cả hồ sơ của các diện đang được chờ phỏng vấn vào mỹ sẽ được tiếp tục.

Link chính thức: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/02/24/a-proclamation-on-revoking-proclamation-10014/

Đây là tin mừng rất lớn bởi vì sắc lệnh này kéo dài gần 1 năm đã làm gián đoạn việc nhập cảnh, đoàn tụ của nhiều gia đình, trì hoãn công việc của rất nhiều cá nhân, tổ chức…

Đặc biệt đây là sẽ khởi đầu cho nước mỹ mở cửa bình thường trở lại với các ngành dịch vụ như hàng không, du lịch, hotel…trong đó có ngành nail của cộng động người việc ở mỹ đã phải trải qua 1 năm đầy khó khăn.

Cầu chúc cho tất cả chúng ta sẽ được may mắn và bình an!

tin vui: tất cả người việt được nhập cảnh mỹ
Tất cả người việt được nhập cảnh mỹ

Đây là nội dung được dịch lại từ thông tin chính thức của tuyên bố hủy sắc lệnh 10014.

   Việc đình chỉ nhập cảnh được áp dụng trong Tuyên bố 10014 ngày 22 tháng 4 năm 2020 (Tạm dừng nhập cảnh đối với những người nhập cư có nguy cơ đối với thị trường lao động Hoa Kỳ trong thời kỳ phục hồi kinh tế sau đợt bùng phát Coronavirus mới 2019), được mở rộng bởi phần 1 của Tuyên bố 10052 của Ngày 22 tháng 6 năm 2020 (Tạm dừng Nhập cảnh của Người nhập cư và Không nhập cư có nguy cơ đối với Thị trường Lao động Hoa Kỳ trong thời kỳ phục hồi kinh tế Sau khi bùng phát Coronavirus mới 2019), và phần 1 của Tuyên bố 10131 ngày 31 tháng 12 năm 2020 (Tạm dừng Nhập cảnh của Những người nhập cư và không di cư tiếp tục gây rủi ro cho thị trường lao động Hoa Kỳ trong thời kỳ phục hồi kinh tế sau đợt bùng phát Coronavirus mới 2019), không thúc đẩy lợi ích của Hoa Kỳ. Ngược lại, nó gây hại cho Hoa Kỳ, bao gồm việc ngăn cản một số thành viên gia đình của công dân Hoa Kỳ và thường trú nhân hợp pháp gia nhập gia đình của họ ở đây. Nó cũng gây hại cho các ngành công nghiệp sử dụng nhân tài từ khắp nơi trên thế giới ở Hoa Kỳ. Và nó gây hại cho những cá nhân đã được chọn để nhận cơ hội nộp đơn và những người cũng đã nhận được thị thực nhập cư thông qua Xổ số Thị thực Đa dạng Năm tài chính 2020. Tuyên bố 10014 đã ngăn cản những cá nhân này nhập cảnh vào Hoa Kỳ, dẫn đến, trong một số trường hợp, họ bị trì hoãn và có thể bị tước cơ hội nhận thị thực đa dạng Năm tài chính 2020 và thực hiện ước mơ của họ ở Hoa Kỳ.

   BÂY GIỜ, VẬY, TÔI, JOSEPH R. BIDEN JR., Tổng thống Hoa Kỳ, với thẩm quyền được trao cho tôi theo Hiến pháp và luật pháp của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, bao gồm các mục 212 (f) và 215 (a) của Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch, 8 USC 1182 (f) và 1185 (a), theo đó thấy rằng việc nhập cảnh không hạn chế vào Hoa Kỳ của những người được mô tả trong phần 1 của Tuyên bố 10014 không gây phương hại đến lợi ích của Hoa Kỳ. Do đó, tôi tuyên bố như sau:
   –  Mục 1. Thu hồi. Tuyên bố 10014, phần 1 của Tuyên bố 10052 và phần 1 của Tuyên bố 10131 bị thu hồi.
   – Giây phút 2. Xem xét Hướng dẫn của Cơ quan. Ngoại trưởng, Bộ trưởng Lao động và Bộ trưởng An ninh Nội địa sẽ xem xét bất kỳ quy định, mệnh lệnh, tài liệu hướng dẫn, chính sách nào và bất kỳ hành động tương tự nào khác của cơ quan được phát triển theo Tuyên bố 10014 và nếu thích hợp, ban hành hướng dẫn sửa đổi phù hợp với chính sách được đưa ra trong tuyên bố này.
   – Giây phút 3. Quy định chung. (a) Không có nội dung nào trong tuyên bố này sẽ được hiểu là làm suy yếu hoặc ảnh hưởng đến:
   (i) thẩm quyền theo luật định cho một bộ phận hoặc cơ quan điều hành, hoặc người đứng đầu bộ phận đó;
   (ii) các chức năng của Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách liên quan đến các đề xuất về ngân sách, hành chính hoặc lập pháp.
(b) Tuyên bố này sẽ được thực hiện phù hợp với luật hiện hành và tùy thuộc vào sự sẵn có của các điều khoản.
(c) Tuyên bố này không nhằm và không tạo ra bất kỳ quyền hoặc lợi ích nào, về thực chất hoặc theo thủ tục, có thể thi hành theo pháp luật hoặc công bằng bởi bất kỳ bên nào chống lại Hoa Kỳ, các sở, cơ quan hoặc tổ chức, cán bộ, nhân viên của Hoa Kỳ , hoặc đại lý, hoặc bất kỳ người nào khác.
   – ĐỂ LÀM BẰNG CHỨNG, tôi xin tự đặt tay mình vào ngày 24 tháng Hai này, vào năm Chúa chúng ta hai nghìn hai mươi mốt, và ngày Độc lập của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ thứ hai trăm bốn mươi lăm.

JOSEPH R. BIDEN JR.

whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/02/24/a-proclamation-on-revoking-proclamation-10014/

Tư vấn Hỏi đáp:

Bài viết theo chuyên mục: