Giải pháp quản lý nhân viên và danh sách cửa tiệm

Không gian làm việc
không ngừng phát triển và cải tiến
theo nhu cầu của tiệm Nail mới nhất hiện nay.

Các thành viên trong nhóm được quản lý hiệu quả, có hiệu suất làm việc cao, nhiều nhân viên được khách hàng yêu mến hơn. Quy trình quản lý thông minh, chức năng tính toán lương theo tháng hay hoa hồng đều có báo cáo cụ thể rõ ràng cho nhân viên.

Đăng ký ngay Tư vấn miễn phí

Công cụ quản lý nhân viên CEONAIL cho phép bạn chỉnh sửa và quản lý giờ làm việc của nhân viên, đặt ngày làm việc và theo dõi ngày nghỉ hàng năm từ một giao diện dễ sử dụng.

Chọn đặt giờ định kỳ tự động để đẩy nhanh tiến độ hoặc thay đổi thủ công để linh hoạt hơn. Điều phối nhân viên làm việc tại một địa điểm hoặc tại các chinh nhánh trong hệ thống cửa tiệm Nail.

Theo dõi thời gian bắt đầu, thời gian nghỉ và thời gian kết thúc làm việc của nhân viên.

Tính toán tiền lương nhân viên theo lương tháng, giờ quy định hoặc theo giờ thời gian làm việc.

Tìm kiếm và chọn những hình ảnh đánh giá nhân viên tốt nhất về cửa tiệm để đăng lên các kênh truyền thông mạng xã hội ngay trong ứng dụng CEONAIL.

Cung cấp cho nhân viên của bạn quyền truy cập vào danh sách lịch sử hoạt động làm việc của họ ngay trên điện thoại thông minh.
Cho phép nhân viên hỗ trợ đặt lịch các cuộc hẹn với khách hàng từ điện thoại.

Tính toán lương hoa hồng khác nhau cho mỗi nhân viên hoặc vị trí chức vụ, hay hoa hồng khác nhau cho các dịch vụ và sản phẩm. Và hơn nữa có thể tự do đặt hoa hồng theo dòng sản phẩm hay thương hiệu.

Chúng tôi sẽ theo dõi số giờ làm việc của nhân viên và số tiền hoa hồng, tính toán bảng lương hàng tuần hoặc hàng tháng cho bạn