Phiếu tư vấn kỹ thuật số

Hỗ trợ cửa tiệm chủ động 100% phát huy tối đa chất lượng dịch vụ 5 sao đối với khách hàng.

Khách hàng chủ động điền phiếu tư vấn là một lợi thế cho đội ngũ nhân viên phục vụ tiếp nhận tất cả thông tin cần để chuẩn bị cho cuộc hẹn trước khi họ đến tiệm Nail của bạn.

Đăng ký ngay Tư vấn miễn phí

Gửi đến bất kỳ thiết bị nào dựa vào thời hạn cài đặt

Các phiếu tư vấn liên hệ trực tuyến kết nối với hồ sơ khách hàng của bạn, vì vậy bạn không cần phải mất thời gian điền thông tin bạn đã có.

Nếu khách hàng cập nhật thông tin liên hệ của họ trong biểu mẫu, hồ sơ khách hàng của họ cũng được cập nhật.

Phiếu tư vấn trực tuyến cố định cho phép bạn có thể nhận được tất cả thông tin chung bạn cần về khách hàng. Phiếu tư vấn trực tuyến tùy chỉnh cho bạn biết chính xác những gì khách hàng của bạn cần, vì vậy bạn có thể lên kế hoạch thời gian hiệu quả cho từng công việc cụ thể để kết quả tốt nhất.

Sử dụng CEONAIL trên Ipad hoặc máy tính bảng Android của bạn để chào đón khách hàng bằng biểu mẫu tư vấn phù hợp với sở thích của họ.

Ứng dụng tổng hợp tất cả các cuộc hẹn trong ngày cần yêu cầu tư vấn, thao tác dễ dàng chỉ cần nhấp vào tên khách hàng và phiếu tư vấn liên quan sẽ xuất hiện.

Tất cả các câu hỏi được chúng tôi đảm bảo, mọi rủi ro đều được giải quyết vì vậy bạn và nhân viên của bạn có thể tự tin thực hiện chăm sóc tối đa dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Các biểu mẫu tư vấn đều chỉnh theo tần suất xuất hiện. Phiếu tư vấn chỉ được hiển thị nhắc yêu cầu khách hàng điền thông tin khi nội dung thực sự thuyết phục khách hàng có tỷ lệ tương tác cao.

Xuất thông tin khách hàng theo yêu cầu để khách hàng của bạn có thể tìm hiểu thông tin chi tiết mà cửa tiệm Nail của bạn lưu giữ về họ.

Các biểu mẫu cũng cho phép bạn thu thập sự đồng ý quảng cáo tiếp thị một cách an toàn và hợp pháp. Khách hàng ký vào biểu mẫu của họ bằng chữ ký điện tử.